Zakup nieruchomości do majątku osobistego w trakcie trwania małżeństwa?

Co do zasady mieszkanie kupione w trakcie trwania małżeństwa będzie należało do majątku wspólnego.

Ale…  Nie zawsze tak musi być.

Może być na przykład tak, iż jedno z małżonków odziedziczy sporą sumę pieniędzy.

I chce za tę kwotę kupić sobie mieszkanie.

„To co odziedziczone” jest co do zasady majątkiem osobistym tego z małżonków, które spadek dostało.

Pieniądze otrzymane w spadku są więc majątkiem osobistym. A mieszkanie?

Otóż w tej sytuacji mieszkanie kupione za odziedziczone pieniądze także będzie stanowić majątek osobisty.

Skąd to wiemy?

Podstawa prawna to art. 33 pkt. 10 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

art. 33 Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Oczywiście – bardzo ważne jest to, jak dokładnie będzie to zapisane w akcie notarialnym.

Nawet nie bardzo ważne, lecz nawet kluczowe.

Prawdopodobnie notariusz mimo wszystko będzie chciał, aby w takiej sytuacji w kancelarii stawił się także małżonek tej osoby, która mieszkanie nabywa do swojego majątku osobistego.

Ma to swoje uzasadnienie – chodzi o to, aby małżonek ten potwierdził okoliczność, że środki za które nieruchomość jest nabywana faktycznie stanowią majątek osobisty drugiego ze współmałżonków.

MA TO duże znaczenie, jeśli w przyszłości doszłoby do rozwodu i podziału majątku…

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: