„Wspólny” dom na działce jednego z małżonków

Często zdarza się, iż właścicielem działki jest tylko jeden ze współmałżonków – który np. kupił działkę przed zawarciem małżeństwa, odziedziczył po babci, otrzymał w drodze darowizny od wujka…

Mimo tego, dom na tej działce budowany jest (po zawarciu małżeństwa) nie tylko ze środków uzyskanych z wynagrodzenia za pracę przez obydwoje małżonków, ale także z pieniędzy stanowiących majątek osobisty  drugiego z małżonków(tzn. tego nie będącego właścicielem działki).

Co będzie jednak gdy już po wybudowaniu domu na tej działce dojdzie do rozwodu? (a w ślad za nim do podziału majątku)

Otóż zgodnie z zasadą superficies solo cedit dom należy do tej osoby, która jest właścicielem ziemi. Drugi ze współmałżonków może wystąpić na drogę sądową domagając się zwrotu poniesionych nakładów. Nakłady te jednak trzeba w postępowaniu przed sądem udowodnić, co po kilku latach może nie być łatwe.

A co w sytuacji, gdy na stosunkowo niewiele wartej działce należącej przed ślubem do jednego z małżonków, drugi z nich – praktycznie ze swoich „własnych” (tj. np. odziedziczonych przed ślubem pieniędzy) postawił dom? Czy w razie rozpadu małżeństwa i podziału majątku małżonek taki zawsze będzie na straconej pozycji? Otóż nie zawsze.  Kodeks cywilny przewiduje tu pewne możliwości, ale o tym opowiem Ci  wkrótce.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: