Wniosek o podział majątku wspólnego. Kto może złożyć go w sądzie?

Na pewno wniosek taki może złożyć każdy z (byłych) małżonków. To oczywiste.

Ale nie tylko. Krąg osób uprawnionych do tego, aby „założyć” w sądzie taką sprawę jest znacznie szerszy.

Wniosek taki mogą złożyć spadkobiercy małżonków, jeśli małżeństwo ustało przez śmierć któregoś z nich  (także w sytuacji gdy jedno z małżonków, ewentualnie oboje, zmarło po ustaniu wspólności majątkowej, ale przed złożeniem wniosku o podział majątku wspólnego.

Wniosek taki może złożyć też nabywca spadku lub udziału w spadku.

No i uwaga:

W pewnych okolicznościach wniosek taki może złożyć w sądzie wierzyciel!

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: