Rozdzielność majątkowa – tak czy nie?

Ustanowić rozdzielność majątkową czy nie?

To trudne pytanie i nie ma na nie jednej, dobrej odpowiedzi.

Bo każda sytuacja jest inna.

Odpowiedź na to pytanie będzie prawdopodobnie inna, gdy oboje małżonkowie pracują na etatach, inna gdy jedno z małżonków, czy nawet oboje z nich prowadzą własną działalność gospodarczą.

Tak czy inaczej – rozdzielność majątkowa to poważna sprawa i należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw.

ALE: warto znać odpowiedzi na kilka pytań:

Czy rozdzielność majątkową można ustanowić w dowolnym momencie?

TAK, jeśli małżonkowie są co do tego zgodni.

Czy rozdzielność można ustanowić jeszcze prze ślubem?

TAK, oczywiście zacznie ona „działać” dopiero po zawarciu związku małżeńskiego.

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową z datą wsteczną?

NIE, małżonkowie sami zrobić tego nie mogą. W wyjątkowych przypadkach może o tym zdecydować sąd.

Czy umowa o rozdzielności majątkowej musi mieć formę aktu notarialnego?

TAK, inaczej nie będzie ważna.

Czy umowa o rozdzielności majątkowej jest równoznaczna z podziałem majątku?

NIE, dopiero „mając rozdzielność” można dokonać podziału wspólnego majątku.

Czy małżonkowie, którzy zdecydowali się na rozdzielność, będą po sobie dziedziczyć?

TAK (o ile nie sporządzą testamentów), rozdzielność majątkowa nie ma wpływu na dziedziczenie ustawowe.

Czy rozdzielność majątkowa chroni przed dziedziczeniem długów?

NIE. Po prostu nie. Jeśli małżonek zostawił długi rozważ odrzucenie spadku albo przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: