Podział majątku wspólnego – właściwość sądu

Jeśli sprawy o podział majątku nie uda się załatwić „polubownie” tzn. w drodze umowy (jeśli w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość konieczna będzie forma aktu notarialnego) zostaje tylko skierowanie sprawy do sądu. No właśnie : ale którego sądu?

Jak już pisałam, sprawy o podział majątku rozpatruje w pierwszej instancji sąd rejonowy.

Ok, tyle, że sądów rejonowych jest całkiem sporo…

I nie może to być całkiem dowolnie wybrany sąd. Często zdarza się, iż po rozwodzie każdy z byłych już małżonków wyprowadza się i wyrusza w swoją stronę. Może tak być, iż małżonkowie po rozwodzie mieszkać będą w zupełnie różnych i znacznie od siebie oddalonych.

Co do zasady w sprawach sądowych – jeśli chodzi o właściwość sądu – decydujące znaczenie ma miejsce zamieszkania lub siedziba pozwanego. Jednak w sprawach o podział majątku wspólnego po rozwodzie jest inaczej.

Kwestię właściwości miejscowej regulują przepisy procedury cywilnej. A zgodnie z tymi przepisami sądem właściwym jest sąd miejsca położenia majątku, a w sytuacji gdy wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku. Jeśli więc w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, o właściwości sądu decydować będzie przede wszystkim miejsce położenia tej nieruchomości. To właściwie nie budzi wątpliwości. Ale .. co gdy małżonkowie mieli kilka nieruchomości w różnych miastach na terenie całego kraju? Albo jeśli dom, który jest głównym składnikiem majątku wspólnego znajduje się np. w Suwałkach, a małżonkowie po rozwodzie mieszkają już np. w Jeleniej Górze? I jeśli w Jeleniej Górze mieszka większość osób, których przesłuchanie – w charakterze świadków – będzie konieczne? Czy na każdą rozprawę będą musieli przemierzać setki kilometrów?

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: