Podział majątku w trakcie trwania małżeństwa?

To – wbrew temu, co niektórzy sądzą  – jest możliwe.

Można więc podzielić wspólny majątek, a potem żyć długo i szczęśliwie.

Tylko, że najpierw trzeba podjąć i wprowadzić w życie decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Sama rozdzielność oczywiście jeszcze podziału majątku nie oznacza.

Tyle, że: rozdzielność majątkowa to poważna sprawa: ma konsekwencje nie tylko cywilnoprawne, ale także jeśli chodzi o podatki.

Musisz mieć więc tego świadomość.

Oczywiście wraz z prawomocnością wyroku rozwodowego rozdzielność majątkowa powstaje z mocy ustawy.

Ale pamiętaj: rozwód nie jest konieczny, jeśli ten wspólny majątek chcesz podzielić.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: