Podział majątku. Okazało się, że nie podzieliliśmy wszystkiego…

We wniosku o podział wspólnego majątku należy dokładnie wskazać, co w skład tego majątku wchodziło.

Ale czasem bywa, iż nie wszystko zostanie dokładnie wskazane.

No i czasem strony orientują się w tym przedmiocie już po tym, jak sąd wyda orzeczenie.

I niestety w żaden sposób nie są w stanie dojść do porozumienia jeśli o ten wciąż jeszcze wspólny składnik majątku chodzi.

Jest to pewnie jakiś kłopot, ale na pewno nie sytuacja bez wyjścia.

Zobacz, co w tej sprawie powiedział Sąd Najwyższy:

(orzeczenie – i to uchwała – wydane wiele lat temu, ale wciąż aktualne)

Jeżeli okaże się, że z jakichkolwiek przyczyn prawomocne postanowienie o podziale majątku wspólnego nie objęło wszystkich istotnych składników majątku wspólnego, każde z byłych małżonków może wystąpić w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie podziału uzupełniającego co do składników, które nie zostały uwzględnione w orzeczeniu podziałowym.

(uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 28 sierpnia 1986 r., sygn. akt III CZP 47/86)

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: