Podział majątku – czy można go przeprowadzić po pięciu latach?

Z taką wątpliwością jednego z klientów ostatnio się zetknęłam i dlatego postanowiłam coś o tym napisać.

Otóż przeprowadzić podział majątku można zawsze – nie tylko po pięciu latach, ale nawet po siedmiu i dziesięciu.

Inną rzeczą jest to, iż po upływie kilku lat mogą powstać np. trudności dowodowe np. co do ustalenia tego, co wchodziło w skład spadku  albo rozliczenia nakładów na nieruchomość, która wchodziła w skład spadku…

Dlatego z przeprowadzeniem podziału majątku nie należy w mojej ocenie zwlekać zbyt długo.

Poza tym jest jeszcze jedna kwestia- co prawda były mąż czy była żona  nie dziedziczy z mocy ustawy, ale przecież zachowuje swój udział w majątku wspólnym. Po rozwodzie zdarza się – i to wcale nierzadko- iż jedno ze współmałżonków, albo nawet oboje wiążą się z kolejnymi partnerami, zawierają kolejne małżeństwa.

Wtedy kolejna żona czy kolejny mąż dziedziczy z mocy ustawy. (oczywiście dzieci z tego kolejnego małżeństwa także z mocy ustawy dziedziczą)

I wtedy niestety dojść może do sytuacji, w której pierwsza żona (pierwszy mąż) staje się współwłaścicielem majątku z zupełnie obcymi osobami…

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: