Podział majątku a dzieci

Podziału majątku można dokonać „polubownie” u notariusza, albo jeśli to okaże się niemożliwe – na drodze sądowej.

Podział majątku dokonywany jest pomiędzy byłymi małżonkami (no ewentualnie czasem jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, jeśli wcześniej małżonkowie zdecydowali się na rozdzielność majątkową). W każdym razie tylko między nimi. I nikim więcej.

No dobrze a dzieci?

Otóż w żadnym razie przy podziale majątku dzieci nie są brane pod uwagę.

No nie są i już. Majątek jest dzielony pomiędzy (byłych) małżonków. Tylko i wyłącznie. Ma to swoje uzasadnienie w tym, iż to właśnie małżonkowie przyczynili się do powstania tego majątku.

Nie jest istotne czy dzieci są dorosłe czy malutkie. Podział majątku to sprawa pomiędzy małżonkami. W postępowaniu sądowym o podział majątku osoba, która „zakłada sprawę” to wnioskodawca, a ta druga osoba (drugi ze współmałżonków) to uczestnik.

No dobrze, ale przecież jeśli podział majątku następuje po rozwodzie, a były dzieci to sąd orzeka o władzy rodzicielskiej czy nawet miejscu zamieszkania małoletnich  dzieci.  A wiadomo, iż najczęściej najbardziej wartościowym składnikiem wspólnego majątku jest właśnie dom czy mieszkanie.

Okoliczność posiadania wspólnych dzieci (zwłaszcza, jeśli są one małoletnie) może mieć  jednakże wpływ na sposób podziału majątkuwspólnego.  W szczególności na „los” wspólnego mieszkania. Każda sytuacja jest jednak inna. A sąd orzeka zawsze w konkretnych okolicznościach, biorąc pod uwagę postępowanie dowodowe i sytuację życiową stron.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: