Podział majątku a długi (jeszcze raz)

Pisałam już o tym, ale…  wciąż pojawiają się pytania dotyczące tych długów.

W sprawie o podział majątku wspólnego sąd uwzględnia należące do niego aktywa, a nie długi. (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 20 października 2011 r. IV CSK 53/2011)

TAK, oznacza to, iż sąd (ani sąd okręgowy, w sytuacji gdyby podział majątku następował „przy okazji” rozwodu, ani sąd rejonowy gdy podział majątku przeprowadzany był standardowo po rozwodzie) nie może skutecznie zobowiązać jednego z małżonków aby spłacał zaciągnięty kredyt, a drugiego z małżonków z tego obowiązku po prostu zwolnić.

Niestety – jak oboje małżonkowie brali kredyt na dom/mieszkanie/działkę to wydany przez sąd wyrok rozwodowy tego faktu nie zmieni. Dla banku oboje pozostają dłużnikami.

Nie oznacza to oczywiście, iż nie ma żadnego rozwiązania.

Przeciwnie, czasem tych rozwiązań może być nawet kilka.

Tyle, że najprawdopodobniej nie uniknie się ponownej wizyty w banku.

Zastanów się więc dobrze przed wniesieniem do sądu sprawy o podział wspólnego majątku. Jeszcze lepiej zastanów się zanim podpiszesz ugodę.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: