O portalu

Już samo postępowanie w sprawie o rozwód bywa trudne i skomplikowane.

Tymczasem wyrok w postępowaniu rozwodowym nie oznacza jeszcze zakończenia wszystkich spraw pomiędzy (byłymi) małżonkami. O ile w wyroku rozwodowym sąd obowiązany jest orzec w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi stron, o tyle w przedmiocie podziału majątku sąd „rozwodowy” orzeka tylko wyjątkowo.

Oznacza to, iż – w braku możliwości porozumienia i dokonania podziału majątku po rozwodzie w drodze umowy, małżonków czeka kolejne postępowanie – często bardziej skomplikowane i trwające znacznie dłużej niż sam rozwód.

Obecnie coraz więcej osób żyje w związkach nieformalnych.

Bywa, iż związki takie trwają całe lata. Ale niestety – często tak jak małżeństwa takie związki kiedyś się kończą. I tak jak w przypadku  małżeństw – pozostaje kwestia dokonania podziału, tego co partnerzy wspólnie przez lata zgromadzili. Choć nie powstała wspólność ustawowa – bo przecież nie doszło do zawarcia małżeństwa – to jednak bardzo często  osoby pozostające w tzw. faktycznym pożyciu kupują wspólnie nieruchomości, remontują domy czy mieszkania, kupują wspólnie inne cenne rzeczy, zaciągają kredyty czy pożyczki…

I właśnie sprawom związanym z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej (np. w wyniku rozwodu) oraz rozliczeniom i znoszeniu współwłasności po zakończeniu związków nieformalnych będzie poświęcony ten portal.

Ale to jeszcze nie wszystko.

Sporo miejsca zajmą wpisy związane z podziałem majątku i rozliczeniami  po rozwiązaniu spółek, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiedzialności za zobowiązania…

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: