Majątek wspólny a olimpijskie medale

Jako iż zmagania olimpijskie w pełni, wpis nie mógł dotyczyć niczego innego.

Co prawda nie przepadam za zimą i wolę letnie igrzyska, ale … i tak pewnie będę kibicować naszym sportowcom.

No dobrze, ale co to ma wspólnego z podziałem majątku??

Otóż trochę ma. Nie sposób uciec przed zagadnieniami prawnymi nawet jak się ma do czynienia z igrzyskami.

Z medalem olimpijskim często wiążą się nagrody i gratyfikacje finansowe.(np. wynikające z umów sponsorskich) A chodzi o to, iż odnoszący sukcesy sportowcy też się niestety czasami rozwodzą. A jak rozwodzą to i dzielą majątek… Zdarza się (choć niestety, nie tak często, jakbyśmy chcieli), iż nasi sportowcy odnoszą sukcesy na olimpiadach. Za sukcesami tymi idą w ślad nagrody, gratyfikacje, pieniądze od sponsorów. A pieniądze te zdobywca medali przeznacza np. na zakup nieruchomości czy też (jak w sprawie, w której orzekał Sąd Najwyższy)  certyfikatów depozytowych.

W takiej sprawie właśnie wypowiedział się Sąd Najwyższy:

Nawet jeśli prawdopodobnie medalu olimpijskiego (i idących w ślad za medalem gratyfikacji finansowych) nigdy nie zdobędziesz, zapoznaj się z orzeczeniem Sądu Najwyższego:

Nagroda wypłacona sportowcowi w ramach tzw. umowy sponsorskiej za zdobycie medalu olimpijskiego stanowi jego majątek osobisty. (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 23 maja 2013 r.)

W stanie faktycznym, którego dotyczy wyrok Sądu Najwyższego:

Powód był także związany kontraktem z firmą R. (tzw. umowa sponsorska) i w ramach tego kontraktu otrzymał kwotę 80.000 USD za zdobycie dwóch złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich. W okresie obowiązywania umowy powód miał otrzymywać wynagrodzenie podstawowe w wysokości 12.000 USD rocznie za reklamowanie wyrobów tej firmy, odzież i obuwie sportowe oraz nagrody za osiągnięcia sportowe, zgodnie z załącznikiem do umowy. Część tych nagród, tj. wypłaconych przez PKOL za medale począwszy od 2000 r. i nagrody od R. za dwa pierwsze miejsca na olimpiadzie w 2000 r. zostały przeznaczone na zakup spornych certyfikatów depozytowych.

A w uzasadnieniu Sąd Najwyższy napisał tak:

Zasadniczą kwestią w sprawie jest przesądzenie, czy nagrody wypłacone przez firmę R. powodowi za zdobycie medali olimpijskich stanowiły jego majątek osobisty (odrębny), czy też weszły do majątku wspólnego (dorobkowego). Decydująca jest tu treść art. 33 pkt 8 k.r.i.o., zgodnie z którym do majątku osobistego należą przedmioty majątkowe z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. (…) Na podkreślenie zasługuje jednak stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu, że nagroda za osobiste osiągnięcia „musi być związana ze szczególnym wysiłkiem twórczym lub uzdolnieniem.”

Nie powinno ulegać wątpliwości, że tak wyjątkowe i wybitne osiągnięcie, jakim jest złoty medal olimpijski zdobyty przez sportowca, jest wynikiem jego ponadprzeciętnego talentu i nadzwyczajnych wysiłków treningowych. Tym samym gratyfikacje otrzymane z tego tytułu w postaci nagród pieniężnych i rzeczowych należy zakwalifikować, zgodnie z art. 33 pkt 8 k.r.i.o. do jego majątku osobistego jako „nagrody za osobiste osiągnięcia.”(…)

Podstawą umowy sponsorskiej zawartej z powodem były jego dotychczasowe osiągnięcia sportowe, które stwarzały tej firmie perspektywy na korzystne reklamowanie przez powoda wyrobów jej marki. Zarówno w przypadku nagród przewidzianych przez PKOL, jak i przez R., zdobycie medalu olimpijskiego przez powoda było z przyczyn oczywistych zdarzeniem niepewnym. Różnicowanie przez Sąd Apelacyjny istoty wypłaconych z tego tytułu nagród przez PKOL i R. jest nieuzasadnione, gdyż w obu przypadkach chodziło o działalność sportową zawodową, nieamatorską. Dlatego przewidzianej w umowie sponsorskiej z tą firmą nagrody nie można potraktować w kategoriach zwykłej premii, czy „specjalnego dodatkowego wynagrodzenia”, gdyż dotyczyła wyczynu wyjątkowego, zdobycia najwyższego lauru sportowca, stanowiącego bez wątpienia przede wszystkim jego osobiste osiągnięcie. Wypłacone z tego tytułu powodowi nagrody stanowiły więc jego majątek odrębny (osobisty), a zatem, na zasadzie surogacji przewidzianej w art. 33 pkt 10 k.r.i.o., nabyte z tych środków finansowych certyfikaty depozytowe weszły również do tego majątku.

Jeśli orzeczenie Cię zainteresowało, przeczytaj więcej na stronie Sądu Najwyższego: www.sn.pl

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: