Księga wieczysta. Skąd wziąć odpis?

Księga wieczysta dla nieruchomości to ważna sprawa. Zawarte są w niej wszystkie informacje dotyczące nieruchomości. Z działu II księgi wieczystej można dowiedzieć się np. kto jest właścicielem domu czy mieszkania. W skład majątku wspólnego małżonków prawie zawsze jakaś nieruchomość wchodzi. I w takiej sytuacji odpis księgi wieczystej należy dołączyć do wniosku o podział majątku wspólnego.

Pozostaje pytanie skąd taki odpis się bierze?

Do niedawna odpowiedź brzmiała:  należy udać się do Wydziału ksiąg wieczystych w sądzie.

Ale : właśnie TERAZ, z początkiem lipca weszła  w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Dzięki temu będzie (mam nadzieję:) ) prościej i nowocześniej.

MOŻNA będzie już wnioski o wydanie odpisu składać w formie elektronicznej.

Ale to jeszcze nie wszystko.

Po wejściu w życie tej nowelizacji odpis księgi wieczystej można … wydrukować samemu w domu!

Na stronie internetowej można będzie wybrać dokument, który chcemy pozyskać.

A więc : odpis zwykły księgi wieczystej, odpis zupełny oraz wyciąg z księgi wieczystej.

(z pozyskaniem odpisu wiąże się też konieczność dokonania opłaty)

Jeśli więc potrzebujesz odpisu kw np. do sprawy sądowej odpisu księgi wieczystej – zajrzyj TU:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Od dawna już można treść księgi wieczystej przeglądać przez Internet.

To oczywiście dalej będzie możliwe.

Tak samo jak nieodpłatne wydrukowanie treści księgi wieczystej na swój użytek.

Jeśli masz pytania odnośnie warunków technicznych i koniecznego oprogramowania oraz sposobu  dokonywania płatności, wszystkie odpowiedzi znajdziesz tu:

https://ekw.ms.gov.pl/pomoc/faq.pdf

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: