Czy sąd wyśle mi odpis prawomocnego postanowienia?

Prawomocne postanowienie sądu  o podziale wspólnego majątku jest bardzo potrzebne gdy chcesz np. złożyć wniosek o wpis do księgi wieczystej, aby sąd ten wpisał Cię jako właściciela nieruchomości w sytuacji gdy sąd cywilny w sprawie o podział majątku przyzna Ci tę nieruchomość.

Tylko skąd takie postanowienie wziąć?

Czy jednak sąd po zakończeniu sprawy mi postanowienie takie wyśle?

Owszem, wyśle. Tyle że nie zrobi tego sam z urzędu.

Aby sąd prawomocne  postanowienie o podziale majątku wysłał, konieczne jest złożenie opłaconego wniosku.

Wniosek taki oczywiście złożyć trzeba w sądzie, który to orzeczenie wydał.

A wraz z wnioskiem (jak to zwykle bywa) uiścić opłatę za wydanie tego odpisu.

Na szczęście opłata nie jest wygórowana. Zgodnie z treścią przepisu wynosi 6 zł. za stronę.

Czasem majątek jest dzielony już w sprawie o rozwód, które to sprawy rozpatrują sądy okręgowe. Także i ten sąd nie wyśle Ci wydanego wyroku z urzędu. Musisz złożyć wniosek o wydanie prawomocnego orzeczenia. Opłacony wniosek. A jak już ten prawomocny wyrok (na mocy którego dom czy mieszkanie zostało właśnie Tobie przyznane) otrzymasz powinieneś dołączyć go do wniosku składanego do wydziału ksiąg wieczystych – aby być wpisanym w dziale II jako właściciel nieruchomości.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: