Czy musimy dzielić cały majątek?

Często spotykam się z pytaniem, czy we wniosku o podział majątku wspólnego trzeba wskazać cały majątek?

Otóż w postępowaniu sądowym jest zasadą, że podział majątku powinien obejmować cały wspólny majątek (byłych) małżonków.

To jest zasada, ale jak to w życiu (w prawie) bywa są wyjątki.

Ustawa przewiduje, iż z tak zwanych „ważnych powodów” dzielony majątek może być ograniczony do jego części.

Oczywiście ustawodawca nie wskazuje, nawet przykładowo, o jakie „ważne powody” mu chodziło. Trzeba więc szukać odpowiedzi (jak zwykle) w orzecznictwie. Tak, każda sytuacja jest inna. Czasem ten wspólny majątek ogranicza się do mieszkania w bloku, samochodu i oszczędności na koncie, bywa, iż w skład wspólnego majątku wchodzi całkiem spore przedsiębiorstwo, przynoszące zyski… I małżonkowie chcą podzielić się np. nieruchomościami czy pieniędzmi na koncie, ale przedsiębiorstwo z różnych względów chcą zostawić jeszcze wspólne.

Inaczej trochę jest w sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na podział w drodze umowy.

Tu małżonkowie mają więcej swobody. Mogą więc umownie podzielić część majątku, pozostawiając jeszcze pewne jego składniki „na współwłasność”. Oczywiście podział taki – w sytuacji gdy mamy do czynienia z nieruchomością – musi mieć formę aktu notarialnego.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: