Co podlega podziałowi w sprawie o podział majątku wspólnego?

Pytanie na pierwszy rzut oka pytanie może wydawać się oczywiste.

Ale jak się w to wgłębić to tak wcale nie jest.

Oczywiście podziałowi podlega majątek wspólny. (a więc nie podlegają majątki osobiste każdego z małżonków)

Ale ustalenie tego, co w skład majątku wchodziło nie jest wcale takie proste.

A już na pewno jest bardzo trudne, jak podział majątku następuje po kilku/kilkunastu latach.

Bo w tym czasie wszystko się może zdarzyć.

A byli małżonkowie są niestety czasem wobec siebie złośliwi…

I celowo, także po rozwodzie, a więc już po ustaniu wspólności ustawowej  pozbywają się rzeczy, które są w ich posiadaniu, ale w dalszym ciągu stanowią współwłasność małżeńską(myśląc przy tym, iż jak rzecz np. zniszczą lub „pozbędą się” jej w jakikolwiek inny sposób to już problem rozwiązany). Nie mówiąc o tym, iż dość często małżonkowie żyją sobie zupełnie osobno przez kilka lat przed rozwodem, a i nierzadko pozostają wtedy w innych, nieformalnych związkach…

A tak łatwo wcale nie jest.

Sąd w sprawie „działowej” ustala co wchodziło w skład majątku wspólnego.

Jeszcze trudniej jest, jeśli chodzi  o ustalenie wartości poszczególnych składników.

Bo najczęściej każda ze stron postępowania widzi to inaczej.

Oczywiście – gdy chodzi o nieruchomość, prawie zawsze konieczna będzie opinia biegłego.

Większym problemem bywa często ustalanie wartości innych składników   –  bo w dacie rozwodu taki np. samochód może przecież mieć zupełnie inną wartość niż w dacie, kiedy sąd będzie wydawał postanowienie…

O tym będzie przynajmniej kilka wpisów.

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: