Chciałam wnosić do sądu o …, a nie znam jego adresu

Spraw sądowych np. o podział wspólnego majątku/zniesienie współwłasności/ dział spadku  nie należy odwlekać w czasie. Innych spraw też nie należy odwlekać.  Może nawet jeszcze bardziej nie należy odwlekać, bo  niektórych sprawach cywilnych może dojść np. do przedawnienia roszczenia.

(Z wielu powodów, o których była i jeszcze będzie mowa współwłasność np. nieruchomości nie jest najbardziej pożądaną sytuacją)

Ale nie zawsze się o tym myśli. A potem … Potem różnie bywa.

Jedno z byłych małżonków się wyprowadza i ślad po nim ginie. Może wyjechał za granicę? Może mieszka teraz na drugim końcu Polski? A może przeciwnie – żyje sobie spokojnie gdzieś całkiem niedaleko?

A były mąż czy żona zostaje we wspólnym domu i nie ma środków na jego utrzymanie, a sprzedać przecież całej nieruchomości nie może.

Nieruchomość odziedziczyło kilka osób i przez lata współwłasność nikomu nie przeszkadzała, ale po kilku latach jednak większość współwłaścicieli doszła do wniosku, że czas tę współwłasność zakończyć, ale okazało się, iż z jednym ze współwłaścicieli od lat nikt nie miał kontaktu.

Mało przyjemna sytuacja. Na szczęście jednak nie zupełnie beznadziejna.

W sprawach sądowych sąd może ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Nie jest to jednak takie proste.

Aby sąd w sprawie sądowej takiego kuratora dla „osoby nieznanej z miejsca pobytu” ustanowił, trzeba uprawdopodobnić, że miejsce pobytu strony  nie jest znane.

Na pewno nie wystarczy po prostu napisać „nie wiem, gdzie mój były mąż/była żona/ wujek Henryk czy ciocia Matylda  teraz mieszka”…

To zdecydowanie za mało.

Przepis art. 144 k.p.c.  posługuje się sformułowaniem „uprawdopodobni” .

Każda sytuacja jest tu inna.

(uwaga: w sprawach rozpatrywanych w trybie nieprocesowym – a do takich właśnie należą sprawy o dział spadku czy zniesienie współwłasności  sądy w o wiele większym zakresie działają „z urzędu” niż w sprawach procesowych”- art. 144 w związku z art. 510 k.p.c.)

Ale muszę powiedzieć, iż to „uprawdopodobnienie” nie jest wcale takie proste.

Jak przyjmuje się w orzecznictwie:

„Norma art. 144 k.p.c. stanowi, że przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Ustawa wymaga zatem od wnioskodawcy uprawdopodobnienia a więc  przedstawienia takich środków dowodowych, które pozwolą Sądowi na uznanie za wysoce prawdopodobne iż wnioskodawca nie jest w stanie wskazać aktualnego adresu pozwanego. Utrwalony jest również w orzecznictwie pogląd, że ustanowienie kuratora przy braku uprawdopodobnienia powyższej przesłanki skutkuje nieważnością postępowania.”

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: