7 rzeczy dotyczących podziału majątku, o których powinieneś pamiętać

Pewnie takich rzeczy jest znacznie więcej niż siedem…

Ale zacznijmy od siedmiu, a potem zrobimy najwyżej drugą część:

1.Wnioski o podział majątku rozpatrują w I instancji sądy rejonowe.

2.Podział majątku może nastąpić także w drodze umowy (jeśli w skład tego wspólnego majątku wchodzi nieruchomość, konieczna będzie forma aktu notarialnego)

3.Opłata od takiego wniosku w postępowaniu sądowym jest stała- nie zależy od wartości dzielonego majątku.

4.Wystąpić do sądu z takim wnioskiem mogą oczywiście (byli) małżonkowie, ale… nie tylko oni.

5.Aby możliwy był podział wspólnego majątku, strony muszą albo być po prawomocnie orzeczonym przez sąd rozwodzie, albo też wcześniej ustanowić ustrój rozdzielności majątkowej.

6.Podział wspólnego majątku może – w wyjątkowych sytuacjach – mieć miejsce już w sprawie o rozwód.

7.Sąd nie dzieli kredytów- w sytuacji gdy wspólnie zaciągnęliście kredyt, nie licz więc na to, iż sąd nie licząc się ze zdaniem banku zwolni cię z obowiązków wynikających z zawartej umowy kredytowej.

8.Nie no, jak siedem to siedem… Ale już widzę, że będzie kolejna część 🙂

Sprzedaż spółki — to portal prawniczy, na którym znajdziecie bardzo ciekawe informacje na temat tego w jaki sposób prowadzić sprawy spółek handlowych: